Update corona najaar 2021

11 oktober 2021

De kantine valt onder de horeca, dus daar is soms een coronatoegangsbewijs nodig en soms niet. Een coronatoegangsbewijs is nodig:

  • Voor het nuttigen van eten en drinken in de kantine.
  • Bij wedstrijden van de dames in de eredivisie in de zaal.

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor:

  • Het afhalen van eten en drinken.
  • Het nuttigen van eten en drinken buiten de kantine.
  • Het verplaatsen van buiten naar de zaal of andersom.
  • Het verplaatsen van de wc in de hal of andersom.

De kantine is vanaf 0:00 uur gesloten en dient dan alleen als pad naar de uitgang/wc.

Afstand houden en registreren is niet meer nodig. Blijf thuis bij klachten, was de handen vaak en schud geen handen.