ALV Vriendenschaar op woensdag 23 oktober

14 oktober 2019

Het bestuur wil ik alle leden van harte uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 oktober om 20:00 uur.

De agenda voor de ALV is als volgt:

1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen, ingekomen stukken
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling verslag vorige ALV dd 26 oktober 2018
5. Jaarverslagen secretaris; jeugd; wedstrijdsecretaris; penningmeester
6. Resultaat kascontrole

7. Bestuurverkiezing
– Devlin Oosterwijk bedankt als bestuurslid (penningmeester), Robert Pols heeft zich gemeld als geĆÆnteresseerde.
8. Ter goedkeuring: begroting 2019-2020
9. Rondvraag
10. Afsluiting