Maatregelen corona

Dit protocol is opgesteld om een verantwoorde openstelling van de zaal te kunnen garanderen.

We verwijzen nadrukkelijk naar het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF, Aanvullingen voor de tafeltennissport (NTTB) op het Protocol Verantwoord Sporten van de NTTB, het Protocol Heropening Horeca van het Koninklijke Horeca Nederland en aanvullende regels van SPORT∙GOUDA. Belangrijke punten die van belang zijn voor ons worden wel kort aangehaald. Wij adviseren iedereen om het Protocol Verantwoord Sporten en de Aanvulling voor de tafeltennissport door te nemen.

Dit protocol is afhankelijk van besluiten die gemaakt worden door de regering en de gemeente. Het kan zijn dat er nog aanpassingen volgen. De nieuwste versie zal altijd te vinden zijn op de website, inclusief links naar de meest actuele versies van de bovengenoemde protocollen.

Gouda, 28 juni 2020.

Specifieke aanvullingen GTV Vriendenschaar

Algemeen

Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het deurbeleid

Maatregelen voor verenigingen en accommodatie – veiligheid en hygiëne

Maatregelen voor medewerkers, vrijwilliger en trainers – veiligheid en hygiëne

Maatregelen voor sporters – veiligheid en hygiëne

Aanbod van producten en diensten

Looproute

De afmetingen van de vakken zijn 4,5 bij 9 meter. Dit is conform de afmetingen voor competitiewedstrijden in de afdelingscompetitie. Tussen de kleedkamer en de vakken en de opruimhokken en de vakken is er een pad van 2 meter. Tussen de kantine en de vakken en de achtermuur en de vakken is een ruimte van 5 meter.